Thông báo thông quan hàng hóa chậm và tăng tỷ lệ % đặt cọc đơn hàng

  >  Thông báo   >  
97 lượt

Kính gửi Quý khách hàng!

Do tình hình dịch bệnh và chính sách phòng dịch bên Trung Quốc, nên hiện tại hàng hóa thông quan gặp nhiều khó khăn…Vì thế China Express xin thông báo thời gian vận chuyển hàng hóa và tốc độ thanh toán các đơn hàng cho Shop Trung Quốc thời gian tới sẽ bị chậm.

Đồng thời điều chỉnh 1 số nội dung sau:

+ Từ 8h ngày 28/02 sẽ tạm thời để mức % đặt cọc đơn hàng cho tất cả các mốc Level là 80%

  + Từ 8h ngày 03/03 sẽ điều chỉnh tăng 2k/kg ở tất cả các mốc cân nặng.

+ Từ 8h ngày 04/03 các đơn hàng đặt cọc 100% giá trị tiền hàng, sẽ được giảm 50% phí dịch vụ (Lưu ý: Khi áp dụng khuyến mãi sẽ không áp dụng thêm chiết khấu theo mức VIP)

Đây là tính huống dịch bệnh bất khả kháng nên chúng tôi rât mong Quý khách hàng thông cảm.

Trân trọng!


Thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 28/02/2022, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3889

Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 28/02/2022 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3879

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!