Thông báo thay đổi thông tin khi tạo đơn ký gửi

  >  Thông báo   >  
125 lượt

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo tới Quý khách hàng ký gửi hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, về việc thay đổi thông tin khi khách hàng tạo đơn, cụ thể như sau:

 

1. Đối với khách hàng ở Hà Nội hoặc nhận hàng CPN từ Hà Nội, khi tạo đơn ký gửi điền các thông tin như sau:

  • Người nhận: Minh – id khách hàng   (Ví dụ ID khách hàng là 123456 thì tên người nhận là Minh-123456)
  • Địa chỉ: 广西省凭祥市广越物流市场 1栋4 号 (id khách hàng)
  • Số điện thoại: 18648977658

 

2. Đối với khách hàng ở Sài Gòn hoặc nhận hàng CPN từ Sài Gòn, khi tạo đơn ký gửi điền các thông tin như sau:

  • Người nhận: Trang – id khách hàng   (Ví dụ ID khách hàng là 123456 thì tên người nhận là Trang-123456)
  • Địa chỉ: 广西省凭祥市广越物流市场 1栋4 号 (id khách hàng)
  • Số điện thoại: 15676055982

 

Trân trọng!


Thông báo giảm tỷ giá

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 07/07/2021, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3739

Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 07/07/2021 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3759

Trân trọng!


Thông báo về việc lấy hàng tại kho Sài Gòn

China Express xin thông báo về việc lấy hàng tại kho Sài Gòn trong giai đoạn thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng như sau:

1. Không tiếp khách hàng trực tiếp tại kho, mọi vấn đề thắc mắc hoặc cần tư vấn khách hàng vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc các kênh Online khác.

2. Khách hàng có nhu cầu lấy hàng vui lòng liên hệ với nhân viên trước để được Ship hàng trực tiếp đến địa chỉ khách hàng yêu cầu (trừ khu vực bị phong tỏa).

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!