Thông báo tăng tỷ giá

  >  Thông báo   >  
106 lượt

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 16/12/2021, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3879

Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 16/12/2021 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3865

Trân trọng!


Thông báo về việc đặt hàng dịp tết

Hàng hóa dịp tết thường có xu hướng tăng giá, khan hàng, thông quan hàng hóa cũng không nhanh như ngày thường….Vì vậy Chúng tôi khuyến cáo Quý khách hàng có kế hoạch nhập hàng sớm để đảm bảo hàng hóa kinh doanh trong dịp tết này.

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!