Thông báo tăng tỷ giá ngày 15.09.2019

  >  Thông báo   >  
109 lượt

THÔNG BÁO TĂNG TỶ GIÁ

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 0h00 ngày 15 tháng 09 năm 2019, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3350

Các đơn hàng đặt cọc trước 0h00 ngày 15 tháng 09 năm 2019 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3340

Kính mong Quý khách hàng đồng hành và chia sẻ.

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!