Thông báo tăng tỷ giá ngày 07.09.2019

  >  Thông báo   >  
109 lượt

THÔNG BÁO TĂNG TỶ GIÁ

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 0h00 ngày 07 tháng 09 năm 2019, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3330

Các đơn hàng đặt cọc trước 0h00 ngày 07 tháng 09 năm 2019 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3315

Kính mong Quý khách hàng đồng hành và chia sẻ.

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!