Thông báo lịch du xuân đầu năm 2019

  >  Thông báo   >  
120 lượt

Thông Báo

Lịch Du Xuân Đầu Năm

Kính gửi Quý khách hàng!

Ngày 12/02/2019 (Thứ 3) China Experess có tổ chức du xuân đầu năm cho toàn bộ nhân viên trong Công ty. Vì vậy trong khoảng thời gian này việc tiếp nhận xử lý đơn hàng sẽ chậm hơn so với ngày thường. Ngày 13/02/2019 (Thứ 4) toàn bộ hoạt động của Công ty sẽ trở lại bình thường.

China Express xin thông báo để Quý khách hàng chủ động trong việc kinh doanh của mình.

China Express xin cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành và chia sẻ!

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!