Thông báo hàng vận chuyển vào SG sẽ bị chậm do ảnh hưởng lũ lụt

  >  Thông báo   >  
91 lượt

Kính gửi Quý khách hàng!

Do tình hình mưa bão lũ lụt đang diễn ra nghiêm trọng tại Miền Trung, vì thế các đơn hàng vận chuyển vào SG trong giai đoạn này sẽ bị chậm hơn so với thông thường (Thời gian vận chuyển sẽ phụ thuộc vào tình hình lũ lụt hiện tại được khắc phục nhanh hay chậm).

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!