Image Alt

Dịch vụ Order hàng Trung Quốc tận gốc

Thông báo hàng vận chuyển vào SG sẽ bị chậm do ảnh hưởng lũ lụt

Kính gửi Quý khách hàng!

Do tình hình mưa bão lũ lụt đang diễn ra nghiêm trọng tại Miền Trung, vì thế các đơn hàng vận chuyển vào SG trong giai đoạn này sẽ bị chậm hơn so với thông thường (Thời gian vận chuyển sẽ phụ thuộc vào tình hình lũ lụt hiện tại được khắc phục nhanh hay chậm).

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!