Thông báo hàng hóa thông quan chậm

  >  Thông báo   >  
106 lượt

Kính gửi Quý khách hàng!

Hiện tại tình hình thông quan hàng hóa đang gặp nhiều khó khăn, do đó thời gian vận chuyển hàng hóa trong thời gian này sẽ chậm hơn so với thông thường. China Express xin thông báo để Quý khách hàng thông cảm và chủ động trong việc kinh doanh của mình.

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!