Thông báo Hải Quan bên Trung Quốc nghỉ tết Đoan Ngọ 2020

  >  Thông báo   >  
103 lượt

Kính gửi Quý khách hàng!

Hải Quan bên Trung Quốc sẽ nghỉ tết Đoan Ngọ từ ngày 25/06 – 29/06/2020, trong khoảng thời gian này hàng hoá sẽ bị ùn ứ nên tình hình thông quan trong thời gian tới sẽ bị chậm hơn so với thông thường.

China Express xin thông báo để Quý khách hàng chủ động việc kinh doanh của mình.

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!