Thông báo giảm tỷ giá và điều chỉnh giảm tỷ lệ cọc đơn hàng

  >  Thông báo   >  
102 lượt

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

     Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 20/11/2021, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3845

     Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 20/11/2021 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3855

– Để hỗ trợ khách hàng đặt hàng trong giai đoạn sắp tết, China Express sẽ điều chỉnh giảm tỷ lệ % đặt cọc đơn hàng, mức đặt cọc chỉ từ 50% (Chi tiết xem tại đây)

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!