Thông báo giảm tỷ giá ngày 28.08.2019

  >  Thông báo   >  
113 lượt

THÔNG BÁO SỬA VĂN PHÒNG

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express sẽ tiến hàng sửa sang lại văn phòng công ty trong 4 ngày (Văn phòng Sài Gòn sẽ tạm thời không tiếp đón khách trong khoảng thời gian này), từ ngày 26 đến hết ngày 29/08/2019.

Trong khoảng thời gian trên mọi hoạt động của khối văn phòng vẫn diễn ra nhưng sẽ chậm hơn so với bình thường (Các hoạt động xuất hàng vẫn diễn ra như mọi khi).

Thứ 6 ngày 30/08/2019 toàn bộ hoạt động của công ty sẽ trở lại như trước.

China Express xin thông báo để Quý khách hàng chủ động hơn trong việc kinh doanh.

Kính mong Quý khách hàng đồng hành và chia sẻ.

Trân trọng!


THÔNG BÁO GIẢM TỶ GIÁ

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 0h ngày 28 tháng 08 năm 2019, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3350

Các đơn hàng đặt cọc trước 0h ngày 28 tháng 08 năm 2019 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3365

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!