Thông báo giảm tỷ giá ngày 05.12.2019

  >  Thông báo   >  
122 lượt

THÔNG BÁO GIẢM TỶ GIÁ

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 12h00 ngày 05 tháng 12 năm 2019, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3380

Các đơn hàng đặt cọc trước 12h00 ngày 05 tháng 12 năm 2019 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3395

Kính mong Quý khách hàng đồng hành và chia sẻ.

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!