Thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá

  >  Thông báo   >  

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

   + Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 25/10/2022, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3639

   + Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 25/10/2022 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3589

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!