Thông báo điểu chỉnh giảm tỷ lệ đặt cọc và mốc phí dịch vụ

  >  Thông báo   >  
92 lượt

Kính gửi Quý khách hàng

China Express thông báo điều chỉnh giảm tỷ lệ % đặt cọc đơn hàng từ ngày 14/12/2020 (% đặt cọc đơn hàng chỉ từ 50% giá trị tiền hàng), đồng thời thay đổi mốc tính phí dịch vụ của đơn hàng (Chi tiết xem tại đây)

China Express kính chúc khách hàng tháng mới thuận buồm xuôi gió.

Trân trọng


Thông báo tăng tỷ giá

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

– Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 0h00 ngày 17 tháng 12 năm 2020, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3710

– Các đơn hàng đặt cọc trước 0h00 ngày 17 tháng 12 năm 2020 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3695

Kính mong Quý khách hàng chia sẻ và đồng hành.

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!