Thông báo điểu chỉnh giảm tỷ giá và cước vận chuyển

  >  Thông báo   >  
103 lượt

Kính gửi Quý khách hàng!

1. China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

+ Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 07/06/2022, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3775

+ Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 07/06/2022 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3795

2. Từ 8h ngày 07/06/2022 China Express sẽ điều chỉnh giảm 2k/kg ở tất cả các mốc cân nặng (Chi tiết xem tại đây)

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!