Image Alt

Dịch vụ Order hàng Trung Quốc tận gốc

Thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

   + Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 05/09/2022, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3750

   + Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 05/09/2022 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3689

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!