Thông báo điều chỉnh giảm cước vận chuyển và tỷ lệ cọc đơn hàng

  >  Thông báo   >  
131 lượt

Kính gửi Quý khách hàng!

Từ 03/07/2022 China Express xin thông báo:

1. Điều chỉnh giảm cước cân nặng 2k/kg cho tất cả các mốc cân nặng, áp dụng cho tất cả các đơn hàng đặt cọc từ 8h ngày 03/07/2022

2. Điều chỉnh giảm tỷ lệ đặt cọc đơn hàng chỉ còn từ 50% giá trị tiền hàng. (Chi tiết xem tại đây).

Trân trọng!


Thông báo điều chỉnh cách tính cước vận chuyển đơn ký gửi

Từ ngày 01/07/2022 China Express sẽ điều chỉnh 1 số nội dung sau:

– Điều chỉnh giám cách tính giá cước đơn hàng ký gửi (Chi tiết xem tại đây).

– Công thức tính cân nặng quy đổi sẽ là lấy thể tích chia cho 7000.

– Cân nặng quy đổi lớn hơn cân nặng thực tế từ 3kg trở lên mới tính theo cân nặng quy đổi.

– Mức đóng bảo hiểm đơn ký gửi chỉ từ 4% giá trị hàng hóa. Đền bù đơn ký gửi bị mất trong trường hợp đơn không đóng bảo hiểm là 5 lần cước vận chuyển của mã vận đơn bị mất trong đơn đó.

Trân trọng!

(024) 7300 9779

Kính gửi Quý khách hàng!

China Express xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau:

  • Các đơn hàng bắt đầu đặt cọc từ 08h00 ngày 26/05/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT = 3500
  • Các đơn hàng đặt cọc trước 08h00 ngày 26/05/2023 sẽ giữ nguyên tỷ giá cũ 1 NDT = 3515

Trân trọng!

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!