Image Alt

Dịch vụ Order hàng Trung Quốc tận gốc

Thông báo điều chỉnh cách tính cước vận chuyển

Kính gửi Quý khách hàng!

Từ ngày 01/07/2022 China Express sẽ điều chỉnh 1 số nội dung sau:

– Điều chỉnh giám cách tính giá cước đơn hàng ký gửi (Chi tiết xem tại đây).

– Công thức tính cân nặng quy đổi sẽ là lấy thể tích chia cho 7000.

– Cân nặng quy đổi lớn hơn cân nặng thực tế từ 3kg trở lên mới tính theo cân nặng quy đổi.

– Mức đóng bảo hiểm đơn ký gửi chỉ từ 4% giá trị hàng hóa. Đền bù đơn ký gửi bị mất trong trường hợp đơn không đóng bảo hiểm là 5 lần cước vận chuyển của mã vận đơn bị mất trong đơn đó.

Trân trọng!

 

(024) 7300 9779

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!