Hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi

Từ ngày 1/7 năm 2016, đề nghị các khách hàng sử dụng dịch vụ ship hộ của China Express phải tạo đơn ký gửi trên hệ thống của China Express.

Mục đích:

-         Quản lý hành trình hàng dễ dàng

-         Quản lý những mặt hàng được phép vận chuyển và không được phép vận chuyển để tránh làm ảnh hưởng đến các khách hàng khác.

-         Quản lý công nợ dễ dàng.

Lưu ý:  China Express chỉ nhận và giải quyết các vấn đề của các đơn ký gửi được tạo trên hệ thống, các đơn ký gửi không được tạo trên hệ thống nếu có vấn đề gì xảy ra, China Express sẽ không chịu trách nhiệm,

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi:

Bước 1:

Khách hàng đăng ký tài khoản với đầy đủ thông tin trên Website  www.nhaphangtaobao.com.vn

Bước 2:

Khách hàng gửi thông tin hàng hóa cần vận chuyển hộ vào email chuyenhangtrung@gmail.com (chỉ làm lần đầu). Sau đó sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng của China Express phản hồi các thông tin cần thiết để khách hàng có thể vận chuyển hàng hóa qua chúng tôi.