Bảng giá dịch vụ của China Express

A. BẢNG GIÁ ĐƠN HÀNG ORDER

1.Chi phí một đơn hàng order

Mục Mô tả Tùy chọn
1.Tiền hàng trên web Giá sản phẩm trên website Trung Quốc  
2.Phí mua hàng Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho China Express  
3.Phí cân nặng Phí vận chuyển từ kho Quảng Châu về kho Hà Nội của China Express  
4.Phí đóng gỗ Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng (Tùy chọn)

2.Biểu phí dịch vụ mua hàng giao dịch với nhà cung cấp

Phí dịch vụ mua hàng = Giá trị đơn hàng (không bao gồm phí ship Trung Quốc)*% phí dịch vụ

Giá trị đơn hàng % phí mua hàng
0 - 1,000,000 10%
1,000,001 -  20,000,000 5%
20,000,001 - 50,000,000 4%
50,000,001 - 100,000,000 3%
100,000,001 - 500,000,000 2.5%
Trên 500,000,000 2%

3.Phí cước vận chuyển cân nặng

Cước vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho Hà Nội của China Express

-          Mỗi một mã vận đơn có trọng lượng làm tròn tối thiểu là 0,5 kg

-          China Express tính cân nặng theo từng mã vận đơn. Mỗi mã vận đơn sẽ có trọng lượng thực và trọng lượng quy đổi, cân nặng nào lớn hơn chúng tôi sẽ tính theo cân nặng đó ( nếu trọng lượng quy đổi chênh với trọng lượng thực nhỏ hơn 2 kg thì sẽ áp dụng tính theo trọng lượng thực)

       Công thức tính cân nặng quy đổi bằng (Chiều dài * chiều rộng * chiều cao) / 6000

-          Đối với những hàng hóa có giá trị cao, quý khách nên mua bảo hiểm và đóng gỗ cho lô hàng để được đảm bảo quyền lợi khi có rủi ro xảy ra.

Vận chuyển nhanh (2 đến 3 ngày) Vận chuyển thường (4 đến 6 ngày)
Cân nặng Trung Quốc về Hà Nội Cân nặng Trung Quốc về Hà Nội
Dưới 10 kg 25.000đ Dưới 100 kg Không nhận
Từ 10 đến dưới 30 kg 21.000đ Từ 100 kg đến dưới 200 kg 15.000đ
Từ 30 kg trở lên 18.000đ Từ 200 kg đến dưới 500 kg 14.000đ
    Từ 500 kg đến dưới 1000 kg 13.000đ
    Từ 1000 kg trở lên 12.000đ

 

Bảng giá vận chuyển nhanh theo tấn
Cân nặng Trung Quốc về Hà Nội
Hàng sắt từ 1 tấn đến 3 tấn 10.500đ
Hàng sắt từ trên 3 tấn đến 10 tấn 10.000đ
Hàng sắt trên 10 tấn đến dưới 20 tấn 9.500đ
Hàng sắt trên 20 tấn 9.000đ
Loại hàng khác Liên hệ

Lưu ý:

-           Các đơn hàng Order chúng tôi mặc định sẽ đi theo kênh "Vận chuyển nhanh" để hàng về nhanh nhất cho khách hàng.

-           Các đơn hàng khối lượng lớn khách muốn đi kênh "Vận chuyển chậm" vui lòng liên hệ trước với nhân viên kinh doanh để trao đổi và thống nhất trước khi 2 bên hợp tác

-           Thời gian vận chuyển là thời gian tính từ khi nhận được hàng tại kho bên Trung Quốc cho tới khi hàng về tới kho tại Hà Nội.

-           Hàng hóa mỹ phẩm mà được công ty đồng ý nhận mua hàng hộ thì giá vận chuyển về tới kho công ty tại Hà Nội sẽ được tính đồng giá 28k/kg.

4.Phí đóng gỗ

Phí này tùy thuộc vào thể thích của 1 kiện hàng khách yêu cầu đóng gỗ

B. BẢNG GIÁ ĐƠN HÀNG KÝ GỬI (VẬN CHUYỂN HỘ)

* Cước vận chuyển từ kho Quảng Châu về kho Hà Nội của China Express

Công thức quy đổi cân nặng: (Chiều dài * chiều rộng * chiều cao) / 6000

Cước vận chuyển được tính cho mỗi một mã vận đơn, mỗi một mã vận đơn có trọng lượng tối thiểu là 0,5 kg

Mỗi mã vận đơn sẽ có trọng lượng thực và trọng lượng quy đổi, nếu trọng lượng quy đổi lớn hơn trọng lượng thức 2 kg sẽ áp dụng tính theo trọng lượng quy đổi

Những khách hàng có lượng hàng nhiều liên hệ với Hotline để được nhận giá ưu đãi

Đối với những hàng hóa có giá trị cao, quý khách nên mua bảo hiểm hoặc đóng gỗ cho lô hàng

Bảng giá cước vận chuyển chung:

Cân nặng Hà Nội
Dưới 10kg 27.000đ
Từ 10 đến dưới 30 kg 23.000đ
Từ 30 đến dưới 100 kg 20.000đ
Từ 100 kg trở lên 19.000đ
Hàng sắt từ 1 tấn đến 3 tấn 12.500đ
Hàng sắt từ trên 3 tấn đến 10 tấn 12.000đ
Hàng sắt trên 10 tấn đến dưới 20 tấn 11.500đ
Hàng sắt trên 20 tấn 11.000đ
Loại hàng khác Liên hệ