Tạo đơn hàng từ hệ thống

Chú ý:
Mỗi dòng dữ liệu tương ứng với 1 link sản phẩm, quý khách điền thông tin chi tết để thuận lợi trong quá trình giao dịch.
Hàng được ký nhận tại kho Trung Quốc và trả hàng tại kho Việt Nam của China Express.
Trước khi tạo đơn hàng, quý khách đọc kỹ quy định và bảng giá của China Express:
- Quy định: http://nhaphangtaobao.com.vn/tin-tuc/quy-dinh/quy-dinh-voi-khach-hang-order.html
- Bảng giá: http://nhaphangtaobao.com.vn/tin-tuc/bang-gia.html
Quý khách chốt đơn hàng có nghĩa là quý khách đã đồng ý và thực hiện theo quy định của China Express!!!

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ

Tạo đơn hàng trực tiếp từ hệ thống Trở về trang chủ